مهدی جهانبانی یکشنبه 20 تیر 1395 07:00 ب.ظ نظرات ()
تیره کاکتوس                                                                          کاکتوسها به دلیل وضع وجودی خود واندام های گوشتی وآب دار معمولا به آسانی در مقابل عوامل متغیر محیطی مقاومت نشان میدهند .                                                                                    برخی از آنها ماه ها بدون هیچ گونه مراقبت زنده باقی میمانند وبه رشد ونمو ادامه میدهند .                      مانند بسیاری از گیاهان گوشتی دیگر کاکتوس ها نیز در برگ هاوساقه ها وتنه های خود آب زخیره میکنند.      ا ین گیاهان نور دوست میباشند وباید در آفتاب کامل رشد نمو کنند.                                                        چون کم وبیش نسبت به خشکی وگرما مقاومت دارند از گیاهان مناسب برای نگهداری در منازل به شمار میروند.کاکتوسها را می توان در خانه ها در پشت پنجره های رو به جنوب ودر پاسیو های نسبتا خشک نگهداری کرد.اصل این گیاهان از آمریکای مرکزی وجنوبی است .                                                                در بیابان های این قاره پهناور بیش از 2000 گونه از کاکتوسها به اشکال واندازه های مختلف در حال رشد هستند.  بیشتر این گونه ها در شهرهای شیلی و پرو و بولیوی  و آرژانتین شناخته شده اند.                  برخی از آنها بسیار کوتاه ودر ماسه های بیابان پنهان می شوندو تعدادی از آنها درختانی غول پیکر را تشکیل میدهند که بازوآن خود را تا ارتفاعات زیادی در آفتاب سوزان بیابان ها می گسترانند .