مهدی جهانبانی چهارشنبه 13 مرداد 1395 07:52 ق.ظ نظرات ()
خواب زمستانی کاکتوس ها ...                                                                                                         در زمستان کاکتوس ها به خواب فرو می روند و در این خواب  باید به این نکات توجه کنید زیرا در مواقعی این خواب باعث مرگ کاکتوس می شود .                                                                                                                                                      در خواب زمستانی نباید بیش از هد به کاکتوسها آب داد بلکه میزان آب آن در زمستان باید کمتر باشد در حدی که فقط  کمی پای گلدان نم باشد .                                                                                                 در خواب زمستانی کاکتوسها بهتر است گلدان آنها را کنار پنجره نگه داریم چون آفتاب زمستان را دوست دارند ودر آفتاب به طور سریع تری رشد میکند .                                                                                          شاید برای شما هم سوال باشد که آب وغذایی که به کاکتوس میدهیم کجا می رود وحالا من جواب این پرسش را میدهم . کاکتوسها در زمستان به جای این خودشان رشد کنند به تکثیر می پردازند و شما         می توانید آن جوانه ها را در بعد از زمستان بردارید چون  نیرو مند و بزرگ شده اند و بعدها جوانه ها را میتوانید    در گلدانهای جدا بکارید که بعدها ریشه دهند ورشد کنند.